دی متیل فرمامید

دی متیل فرم آمید (به انگلیسی : Dimethylformamide)، یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C۳H۷NO و جرم مولی 73.09 گرم بر مول است. که به شکل مایعی شفاف و بی بو ظاهر می شود. در حالی که نمونه های تخریب شده دی ام اف به صورت مایعی شفاف و با بوی شبیه ماهی مشاهده می شوند. زیرا این ماده دارای ناخالصی از دی متیل آمین است. این ترکیب با اسامی صنعتی دی متیل فرمامید، دی ام اف، N,N Dimethylformamide ،DMF و DMFA مشهور و شناخته شده است. در ادامه به معرفی بیشتر این ماده، کاربرد و خواص آن

خرید دی متیل فرمامید دی متیل فرمامید